Rodzaje nieruchomości

W Polsce prawo wyróżnia następujące typy nieruchomości:

Gruntowe

Te nieruchomości są częścią powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności. Jej granice wyznaczają linie na powierzchni ustalone przy rozgraniczeniu. Własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią.

Budynkowe

Nieruchomości budynkowe to trwale związane z gruntem budynki, które stanowią przedmiot odrębnej od gruntu własności. Odrębną własność stanowią także budynki wzniesione na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa.

Lokalowe

Lokal to część budynku stanowiący odrębny przedmiot własności. Nieruchomość lokalowa nie może istnieć w oderwaniu od nieruchomości gruntowej i posadowionego na niej budynku, w którym lokal się znajduje.

Własna nieruchomość

Własna nieruchomość

Nieruchomości to bardzo atrakcyjny rynek zarówno dla osoby prywatnej, inwestora oraz firm deweloperskich. Każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie czy poszukiwany jest dom, mieszkanie, grunt pod inwestycję lub całe biurowce.

Nieruchomości dla osoby prywatnej

Podstawowe nieruchomości przeznaczone dla osoby prywatnej to między innymi:
Dom
Dom
Jednorodzinny lub wielorodzinny
Mieszkanie
Mieszkanie
Jednopokojowe lub wielopokojowe
Działka
Działka
Pod zabudowę lub rekreacyjna

Nieruchomości komercyjne

Nieruchomości dla inwestorów i firm, do których zaliczają się między innymi:

Najnowsze artykuły