Artykuły

Wszystko o nieruchomościach

Licytacje komornicze – czy warto?

Licytacje komornicze – czy warto?

Nieruchomość zajęta podczas postępowania komorniczego jest po pewnym czasie sprzedawane na licytacjach komorniczych. Cena wywoławcza na pierwszej aukcji wynosi 3/4 szacowanej wartości nieruchomości. Jeśli nieruchomość nie znajdzie nabywcy to na następnej aukcji cena wywoławcza to 2/3 wartości. Czy warto pozyskać nieruchomość w ten sposób? Kwestie prawne i etyczne Do momentu sprzedaży nieruchomości jej właścicielem jestWięcej oLicytacje komornicze – czy warto?[…]