Licytacje komornicze – czy warto?

Nieruchomość zajęta podczas postępowania komorniczego jest po pewnym czasie sprzedawane na licytacjach komorniczych. Cena wywoławcza na pierwszej aukcji wynosi 3/4 szacowanej wartości nieruchomości. Jeśli nieruchomość nie znajdzie nabywcy to na następnej aukcji cena wywoławcza to 2/3 wartości. Czy warto pozyskać nieruchomość w ten sposób?

Kwestie prawne i etyczne

Do momentu sprzedaży nieruchomości jej właścicielem jest dłużnik, a komornik jedynie prowadzi aukcję. Po kupnie nieruchomości mamy do niej pełne prawa, jednak mogą wystąpić pewne problemy. Jednym z nich może być kupno nieruchomości wraz z lokatorami, których eksmisja może być kosztowna i długotrwała. Inną kwestią są kwestie moralne, gdyż licytacje komornicze wiążą się z ludzką tragedią i nie każdy potrafi przejść obok takiej sytuacji beznamiętnie. Jeśli jednak zdecydujemy się na udział w takiej licytacji to o czym należy pamiętać?

Przebieg aukcji

Udział w aukcji może wziąć każda osoba, która wpłaci wadium wynoszące 10% wartości nieruchomości i nie jest prawnie wykluczona z udziału w aukcji. Do osób wykluczonych z licytacji zalicza się dłużnik, komornik, ich rodziny lub osoby bez praw do licytacji. Po licytacji należy wpłacić wymaganą kwotę pomniejszoną o wadium w terminie od 14 do 30 dni w zależności od decyzji sądu. Jeśli nie dotrzymamy terminu wpłaty to tracimy wadium oraz prawo do licytacji. W większych miastach jak na przykład Toruń ilość licytacji komorniczych będzie większa. Zwiększa to możliwości kupna nieruchomości na której nam zależy.

Podsumowując

Licytacje komornicze mogą być dobrym sposobem na zakup nieruchomości, jednak nie zawsze jest to najlepszy sposób. Możliwość przelicytowania, dawni lokatorzy i kwestie etyczne mogą zniechęcać potencjalnych kupców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *